ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΟΜΠΕΤΟΝ

Το πολυστερινομπετόν είναι ένα πολύ ελαφρύ οικοδομικό υλικό πάρα πολύ εύκολο στην χρήση το οποίο συνδυάζει την καλή μηχανική δύναμη με την πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα.

ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ

Το σκυρόδεμα αφρού είναι ένα ελαφρύ οικοδομικό υλικό πολύ εύκολο στη χρήση το οποίο συνδυάζει την καλή μηχανική δύναμη με τη χαμηλή θερμική αγωγιμότητα.

ΘΕΡΜΟΣΟΒΑΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ